500 000 kr til Gamle Kragerø

Nå er årets tildeling av midler til fartøyvern klar: Gamle Kragerø får 500 000 kr fra Riksantikvaren/Vestfold og Telemark fylkeskommune for 2022.

Av disse midlene er ca 330 000 kr avsatt til skrogarbeider og utvendig vedlikehold. Den resterende delen av summen er etterbetaling av merkostnadene vi hadde på verkstedoppholdet i 2021.

Tirsdag 8. mars kjørte skipper Øystein Knudsen og maskinist Fred Gundersen Gamle Kragerø til verkstedet Hansen & Arntzen i Ekstrand der den gikk direkte inn i dokka. Dagen etter var Sjøfartsdirektoratets inspektør på plass med Birger Nilsen fra kystlaget for å gå gjennom arbeidet som skal utføres.

Vi gleder oss til at Gamle Kragerø kommer tilbake nypusset of fin, klar til en forhåpentligvis normal sesong som starter opp i mai måned.

You may also like...

Comments are closed.