Småbåter

Vinteren 2017/18 ble det startet bygging av pram på Hellesund. Nå har den ligget på vent til at man kan fortsette byggingen når Tallakshavn er klar. Bare å bli med på videre bygging !

Her er noen bilder fra Hellesund: