Portørenga

I 1981 ble et 18 fot langt båtvrak funnet i sølebunnen ved gamle Portør havn. Båten lå med kjølen opp, noe som er uvanlig når det gjelder undervannsakeologiske funn. Det gjorde at de øverste delene av skrogsidene var godt bevart siden de var dekket av bunnslam.

BåtLab ved Norsk Maritimt Museum har laget en kopi av det 18 fot lange båtvraket fra 1598. Replikaen av båten er gitt til Kragerø kystlag, som har ansvaret for framtidig bruk og vedlikehold.

Per Krogsrud, Torstein Kivle og Øyvind Olsen fra kystlaget var en tur i Oslo og møtte representanter for museet og så nærmere på båten som snart var ferdig.

Det var John Douglas og Marja-Liisa Petrelius Grue, som var fungerende leder for BåtLab, som tok imot delegasjonen fra Kragerø. Også tidligere museumsbestyrer ved Berg-Kragerø Museum og da direktør ved Norsk Maritimt Museum, Per Norseng var med og ga kragerøfolket en omvisning på museet.


Den første såkalte C14-dateringen anslo at båten var bygget et sted mellom år 1400 og 1650. Ny undersøkelse «dendroprøven» (årringer) ga nøyaktig tidfesting at materialene til båten er hogget i 1598. Båten ble bygget i eik.

Prosjekt «Portørenga» ble første gang presentert i 2012 og gikk ut på å få realisert en kopi. Kopien av «Portørenga» ble overrakt Kragerø kystlag under landsstevnet i Sandefjord 2015. Før den tid viste Norsk Maritimt Museum fram båten i forbindelse med ulike arrangementer.

Professor Arne Emil Christensen var levende opptatt av «Portørenga-båten». Han har blant annet sydd seil og laget arbeidstegninger til spri, mast og årer. Christensen ledet for øvrig utgravingene av «urkoggen».

Er det noen som vil være med på å holde Portørenga i orden, er det bare å ta kontakt med noen i styret! Navn og tlf.nr finner du på kontaktsiden!

Prøveseiling med Portørenga