Kystkultur for ungdom

Organisering

«Kystkultur for ungdom» er et samarbeidsprosjekt mellom 1. Sannidal speidergruppe, v. leder Eva Pietschmann, og Kragerø Kystlag, v. leder Michael Gerald Travis.

Hovedelementet i prosjektet er vår Colin Archer losskøyte «Karen Sophie II» på 32 fot, som ble kjøpt inn i mai 2015. Seilkøyta har etter dette hatt årlig vedlikehold, blitt reparert, delvis restaurert og tilpasset våre behov. Vi ser i denne seilskøyta et godt redskap for å drive barne- og ungdomsarbeid, en flott seilskøyte med god plass, et solid skrog og som båttype godt lokalhistorisk forankret.

Både Kragerø Kystlag og 1. Sannidal Speidergruppe er aktivt med i prosjektet, og bidrar både økonomisk og på dugnadsbasis.

Speidergruppa og Kystlaget har i fellesskap ansvar for daglig drift og vedlikehold av båt, og bruke denne i det lokale arbeidet.

Prosjektets formål.

Bevare lokal kystkultur, både ved vedlikehold og bruk av eldre båttyper og ved bruk av annet materiell knyttet til vår kystkultur.

Gi ungdom gode opplevelser, kunnskap, erfaringer og holdninger ved at de deltar i aktiviteter knyttet til tradisjonsbåt, tre- og tauarbeid, seiling, vær og vind i egen lokale skjærgård.

Dra nytte av fordelene ved å ha et samarbeid mellom to forskjellige organisasjoner med flere sammenfallende interesser.

Prosjektets aktiviteter

Hovedsakene i dette prosjektet er:

Skape en opplæringsarena for ungdom, slik at de gjennom dette utvikler kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til lokal, levende kystkultur.

Ta vare på og videreføre lokal tradisjon knyttet til Kragerøs kystkultur, og da spesielt til denne båttypen.

Organisere sjøspeiderpatrulje i Kragerø kommune som kan bruke Karen Sophie II som patruljebåt.

  • Ungdomsgruppa på tokt til Langesund

    4 av ungdommene som er med i prosjektet Framtidig mannskap var på overnattingstur med Gamle Kragerø til Langesund fredag til lørdag første helga i august 2020. Framme i Langesund ble vi tatt i mot av representanter for Langesundfjorden kystlag. Den kullfyrte dampbåten Børøysund var på…