Medlemsinfo

Kystlagets formål

-Fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø forøvrig
-Drive opplysningsarbeid for å øke forståelsen for verdien av menneskelige og kulturelle tradisjoner i kysthistorien
-Vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk
-Øke den faglige standard i vedlikehold og sikkerhet ved bruken av fartøyer og anlegg
 

    Meld deg inn! Vær med på å påvirke utviklingen !
    Kystlaget trenger medlemmer.  

                         Klikk her: https://kysten.no/bli-medlem:

Årsmeldinger og årsmøtereferater