Kystled – Jomfruland

Litt historikk om hyttene.

Kragerø Kystlag disponerer i dag 3 hytter på Jomfruland, Decca hytta, Maskinhuset og Assistenten. For praktisk informasjon til leietaker av hyttene, se dokumenter nederst.

Deccahytta (gamlehytta)

Det er første hytta ble tatt i bruk i 2007 og kalles Decca hytta. Opprinnelig var det en av 5 Deccastasjoner langs kysten som forsvaret opererte. Hytta ble brukt av forsvarets personell. Decca var et radionavigasjonssystem etter 2. verdenskrig. En 90 m høy mast sendte ut signaler som gjorde at både sivile og militære fartøy kunne navigere presist. Dette var viktig og hadde en strategisk verdi under den kalde krigen. Etter hvert overtok Lorang C og deretter satellitter med GPS.  Stasjonen ble nedlagt i 1990, og den 90 m høye masta ved hytta ble revet. I tillegg til personell hytta var det et maskinhus like ved. Forsvaret overdro bygningene til Direktoratet for naturforvaltning som besluttet å rive bygningene. På forespørsel fra Kragerø Kommune ble riving utsatt og via politisk behandling ble det besluttet å overdra driften av bygningene til Kragerø kystlag som kystledhytte. Hytta har innlagt strøm og sengeplass til 7 -8 personer. Den har innlagt brønnvann til vasking. Hytta har veranda og vakker beliggenhet på utsiden av øya med fri utsikt mot havet.

Maskinhuset (nye hytta)

Denne hytta, som var en viktig del av Deccastasonen, ble tatt i bruk av Kragerø kystlag i 2017. Den ligger ca 75 m sydvest for Deccahytta. Dette bygget inneholdt et kraftig dieselaggregat som skulle sikre strømforsyning dersom strømmen til masta sviktet. For å bygge den om til kystledhytte måtte det gjøres en stor dugnadsinnsats. Alt innvendig måtte rives og vinduer settes inn. Med ny innredning har det blitt en hyggelig hytte med veranda og vakker utsikt mot havet. Det er ikke innlagt vann, men den har en grei standard med innlagt strøm. Den har 6 sengeplasser. Hyttene ligger ca 15 min. gange fra fergekaia (Tårnbrygga)

Assistenten (fyrvokterassistentboligen)

Dette er en av boligene på fyrstasjonen på Jomfruland. Dette bygget ligger nærmest fyret. Der bodde fyrvokterassistenten og hans familie da fyret var bemannet. Huset eies av Kystverket som har formelt overdratt bruken til Kragerø Kommune som har overdratt driften videre til Kragerø kystlag som kystledhytte. Det er gjort en omfattende innvendig dugnad, og huset framstår idag nyoppusset med renovert el opplegg. Assistenten har alle fasiliteter som i et vanlig bolighus og er tilkoblet kommunalt vann og kloakk. Huset ble tatt i bruk av kystlaget høsten 2021. Huset er fredet og ligger idyllisk til med egen avgrenset hage. Ca. 5 min gange fra fergekaia (Tårnbrygga). Huset har 14 sengeplasser og 3 barnesenger.

Litt om Jomfruland
Jomfruland er en moreneøy fra siste istid og inngår i dag i Jomfruland Nasjonalpark som er hav/sjø – området som omgir øya. Øya er snaue 8 km. lang og har ca 60 fastboende. Jomfruland omtales som perlen på kysten og har mange muligheter for naturopplevelse og friluftsliv. På innsiden av øya er det lange badestrender og ut mot havet, rullesteinstrender og blankskurte svaberg. Øya er like vakker på fine sommerdager som når høststormene dundrer inn fra Skagerrak. Det er rikelig med turmuligheter. Øya kalles forøvrig «Gardemoen flyplass for trekkfugl» og et moderne fugletårn nord på øya, er åpent for alle. Ved Tårnbrygga er det serviceanlegg med dusj/toalett.


For å få mer utbytte av øya anbefales å gå inn på:
jomfrulandnasjonalpark.no
www.fjordbat.no – Rutetider
visitkragero.no
kystled.no

Booking av kystledhyttene på Jomfruland!

1.4. kl 10.00 åpner vi for booking av kystledhyttene på Jomfruland (Assistenten,
Deccahytta og Maskinhuset) for høysesong 2023 (uke 18-35). Les mer om hyttene i
dokumentene nederst under fanen Kystled Jomfruland.
Nytt er at bookingen er digital. Gå inn via lenken på hjemmesiden.
NB! Ha medlemsnummeret klart for få kunne få rabattert medlemspris.
Betaling skjer med vipps eller bankkort. Bookingen er gjennomført når betaling er
bekreftet. Dersom du vil bli medlem, kontakt Forbundet kysten www.kysten.no eller
følg lenken på vår hjemmeside.

Priser for leie av kystledhyttene på Jomfruland:

Decca-hyttaMaskinhusetAssistenten
Høysesong
uke 18-35
medlem6505501.550
ikke-medlem8507501.850
Lavsesong
uke 36-17
medlem5004501.150
ikke-medlem7006501.350

Velkommen!


Dokumenter