I Kragerø ble Kystens dag og Fartøyvernets dag markert av Gamle Kragerø og den tidligere losskøyta Poseidon.  Kl. 12 blåste begge båtene i fløyta, og det var åpen båt med servering av vafler, kaffe og brus. Ungdommene fra prosjekt Framtidig mannskap deltok også på markeringen.…

19.7.22 hadde Gamle Kragerø en fantastisk tur til Jomfruland. Turen gikk ut Kragerøfjorden, kort innom Portør havn og videre forbi Krikken og Skrata til Øytangen hvor vi satte av gjestene våre. De ble senere hentet på Tårnbrygga. I mellomtiden satt flere av kystlagsmedlemmene og flettet…

Nå er årets tildeling av midler til fartøyvern klar: Gamle Kragerø får 500 000 kr fra Riksantikvaren/Vestfold og Telemark fylkeskommune for 2022. Av disse midlene er ca 330 000 kr avsatt til skrogarbeider og utvendig vedlikehold. Den resterende delen av summen er etterbetaling av merkostnadene…