Ingen seiling med Gamle Kragerø sommeren 2021

Kragerø Kystlag må med beklagelse melde om at det ikke kan arrangeres noen turer med Gamle Kragerø denne sesongen. Årsaken er at verkstedet som skulle ha utført nødvendig skrogvedlikehold ikke kan klare å utføre jobben fordi de ikke er i stand til å skaffe sertifiserte sveisere. Innreiserestriksjoner på grunn av korona har medført at verkstedet har kommet i denne vanskelige situasjonen. Når denne jobben ikke kan bli fullført, får vi heller ikke seilingstillatelse fra Sjøfartsdirektoratet. Dermed blir det ufrivillig landligge denne sommeren.
Kystlaget har vært i kontakt med andre verksteder for om mulig å få jobben gjort et annet sted, men alle er fullbooket fram mot sommeren. Tidligere Hansen & Arntzen på Stathelle kan utføre arbeidet rundt 1. september, og vi har gjort avtale med dem at de tar jobben da.
Kystlaget satser på arrangere Åpen ferje når sommersesongen starter, i henhold til gjeldende smittevernregler. Mer info om dette når det nærmer seg.
Avslutningsvis vil vi anbefale de som planlegger å leie Gamle Kragerø i sesongen 2022 om å være tidlig ute med bestillinger. Vi regner med at mange har vært på vent en stund når to sesonger ikke har kunnet la seg gjennomføre.
Booking av Gamle Kragerø: Eivind Eckholdt, mobil: 93401964, epost: eckholdte@gmail.no
For andre henvendelser angående Gamle Kragerø: Trygve Børresen, mobil: 41307832, epost: trygve.borresen@kebas.no

You may also like...