Styremøte 29.9.22

Denne gangen var vi også i møterommet i Riggerbua. Vi har hentet gratis møbler etter loppemarkedet på Gåsmyr , Levangsheia. » bord og noen lenestoler. Vi planla Åpen dag på Berg: ferja gratis inn til Berg, vafler og kaffe om bord, lage små båter og lære noen kuter. Containeren på Tangen er solgt og ny må skaffes. To medlemmer drar på årsmøte i Fartøyvernforeningen i Bergen. Vi trenger folk til å bli med i en gruppe som skal ta seg av innredning og utsmykking av Riggerbua. Ta kontakt med Astrid, 97577208.

You may also like...

Comments are closed.