Medlemsmøte 26. januar i Riggerbua

Kragerø Kystlag avholdt sitt første medlemsmøte i Riggerbua torsdag 26. januar. Det møtte rundt 30 personer, og hensikten med møtet var å fortelle litt om hva de ulike gruppene i kystlaget holder på med og få innspill fra medlemmene til temaer for framtidige medlemsmøter. Mick Travis og Torstein Kivle ledet møtet.

Kai Køhler hadde undersøkt i gamle branntakstprotokoller, og holdt et kort foredrag om hva han hadde funnet ut om historien til Riggerbua og Tallakshavn. Blant annet kunne han fortelle at det er bygget et krigsfartøy i området Tallakshavn. Fartøyet som het Nicolay og Edel var bygd i 1758 for trelasthandler Peder Clausen Poulsen som handelsfartøy. I krigstider hadde staten rett til å leie fartøyet. Skipet hadde 12 kanoner og ble omtalt som et smukt fartøy. Man regner det som nokså sikkert at det er bygd båter i området Tallakshavn siden slutten av 1600-tallet.

Trygve Børresen hadde fått med seg fire av ungdommene fra prosjektet Framtidig mannskap og presenterte dem. Han fortalte litt om aktivitetene ungdommene er med på under opplæringen på Gamle Kragerø. Blant annet hadde de vært på overnattingstur til Langesund med Gamle Kragerø. Høstsesongen ble avsluttet med en to dagers overnattingstur til Skagen – ikke med Gamle Kragerø, men Superspeed fra Kristiansand. I Skagen var det blant annet lagt inn besøk på museet Maskinrummet.

Etter at representantene for de ulike arbeidsgruppene hadde fortalt kort om hva de holder på med, var det tid for en quiz med maritim vri. Torstein hadde satt sammen en variert samling spørsmål som utløste noen diskusjoner innad i gruppene om hva som kunne være rett svar.

Pizza var bestilt fra Pizzabakeren, og etter quizen ble det en god pause med pizza, brus og kaffe.

Mick avrundet kvelden med flott sang og gitarspill, og jammen overrasket han med å dra fram toraderen og viste at han behersker det instrumentet også!

Medlemmene som var møtt fram kommenterte at de satte pris på at medlemsmøtene var i gang igjen, og flere hadde innspill til temaer for kommende møter.

You may also like...

Comments are closed.