Inviterte til feiring og overtagelse av Riggerbua i Tallakshavn lørdag 26. januar 2019  med enkel servering, orientering og omvisning

KRAGERØ KYSTLAG inviterte til  feiring og overtagelse av Riggerbua i Tallakshavn lørdag 26. januar 2019  med enkel servering, orientering og omvisning.
 
Kragerø Kystlag har i lengre tid arbeidet for å få til et kystkultursenter i Tallakshavn hvor Riggerbua inngår som en grunnpilar.
Vi har nå kjøpt Riggerbua som tidligere var leid av Kragerø Havnevesen.
Eier, Per A Engebretsen, ga oss en hyggelig pris som var innfor vår rekkevidde.
Alle formaliteter er i orden og bua er vår!
Vi står nå foran en stor restaureringsjobb for å sikre bygget som er en viktig del av Kragerøs stolte seilskutehistorie.
Bygget siger, er i dårlig forfatning og grunnen er usikker. Heldigvis har vi gode medspillere som Kragerø Kommune, Sparebankstiftelsen DNB og Kulturminnefondet. De er allerede på banen.
I tillegg har vi dugnad og solid profesjonell faglig ledelse. Prosessen med grunnboringer er allerede igang.
Det er etablert en styringsgruppe for videre prosess hvor Kulturkontor og politisk ledelse også er representert. Dette for å sikre en best mulig bruk av midler som kommunen har bevilget.
 
Målsetning videre.
Bygget er sikret og restaureres. Det bygges ny slipp, nytt gulv og 2. etasje etableres. Ferdig vil bygget ha en flate på  over 400m2
Dette gir oss en fast base hvor vi kan ha vårt maskinelle utstyr, slippsette, vedlikeholde og restaurere våre tradisjons båter og fortsette prambyggerkurs.
Det gir oss plass til eget rom for  møtevirksomhet, kurs og vi håper framtidig plass for skoleverket som kan tilbys en praktisk læringsarena.
Videre mål er å få egen flytebrygge til «Fram», Colin Archer skøyta «Karen Sofie II», «Portørenga», pråmmer og kragerøterne m.m. utenfor bua. Da er båtparken  samlet for bruk og tilsyn.
På sikt, kanskje også «Gamle Kragerø» ?
 
Vi skal ikke blande oss inn i en kulturhusdebatt, men vi har et ønske om at dette
 skal bli et  «kulturelt gjøre-sted» med lavest mulig terskel.
 
Dette vil selvsagt koste mye, og ha et tidsperspektiv som er avhengig av økonomiske midler. Kystlaget har vist til nå at de er flinke til å skaffe midler. Som eier er det dessuten enklere å søke økonomisk støtte.
Vi er heller ikke redd for å trå til med dugnad. Dette vil det bli stort behov for og alle som har interesse for kystkultur er hjertelig velkommen til innsats i et hyggelig dugnadsmiljø.
 
Til slutt
Vi vil rette en særlig takk til Kulturkontoret som har vært en viktig medspiller i prosessen. De har gitt oss optimisme og tro til å stå på videre.
Kystlaget har Kommunestyret i ryggen som to ganger har vedtatt ønske om å etablere et kystkultursenter i Tallakshavn med oss som sentral aktør. Det er vi svært glade for.
Videre takk til Sparebankstiftelsen DNB som har gjort kjøpet mulig.
Vi ser også fram til videre samarbeid med Kulturminnefondet som er en viktig medspiller.
Arbor har sponset oss med nødvendige materialer for å lage en midlertidig varmebu i hallen
Takker også for samarbeid med Kragerø Havnevesen som har frigitt Riggerbua og gitt oss anledning til å overta som eier.

You may also like...

Comments are closed.